Δημοσιεύσεις

Αρχική > Δημοσιεύσεις

Περιλαμβάνονται, με χρονολογική σειρά, δημοσιεύσεις στις οποίες έχουν χρησιμοποιηθεί δεδομένα από το εθνικό δίκτυο παρακολούθησης λιμνών.

78 εγγραφές « 1 από 2 »

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά

A Geographic Object-Based Image Approach Based on the Sentinel-2 Multispectral Instrument for Lake Aquatic Vegetation Mapping: A Complementary Tool to In Situ Monitoring

Tompoulidou, Maria; Karadimou, Elpida; Apostolakis, Antonis; Tsiaoussi, Vasiliki

A Geographic Object-Based Image Approach Based on the Sentinel-2 Multispectral Instrument for Lake Aquatic Vegetation Mapping: A Complementary Tool to In Situ Monitoring Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Remote Sensing, vol. 16, no. 5, 2024, ISSN: 2072-4292.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: General Earth and Planetary Sciences

Assessment of Environmentally Minimum Water Level in a Mediterranean Lake Using Morphological, Hydrological and Biological Factors

Doulgeris, Charalampos; Ntislidou, Chrysoula; Petriki, Olga; Zervas, Dimitrios; Nikolaidou, Rafaela; Bobori, Dimitra C.

Assessment of Environmentally Minimum Water Level in a Mediterranean Lake Using Morphological, Hydrological and Biological Factors Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Sustainability, vol. 16, no. 2, 2024, ISSN: 2071-1050.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Building and Construction, Geography, Management, Monitoring, Planning and Development, Policy and Law, Renewable Energy, Sustainability and the Environment

Does littoral substrate affect macroinvertebrate assemblages in Mediterranean lakes?

Mavromati, Efpraxia; Kemitzoglou, Dimitra; Tsiaoussi, Vasiliki

Does littoral substrate affect macroinvertebrate assemblages in Mediterranean lakes? Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Aquat Ecol, vol. 57, no. 3, pp. 667–679, 2023, ISSN: 1573-5125.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Aquatic Science, Behavior and Systematics, Ecology, Evolution

Development of novel diatom metrics to assess ecological status of phytobenthos in Greek lakes

Kelly, Martyn; Juggins, Steve; Moschandreou, Kimon; Kemitzoglou, Dimitra; Tsiaoussi, Vasiliki

Development of novel diatom metrics to assess ecological status of phytobenthos in Greek lakes Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Ecological Indicators, vol. 147, 2023, ISSN: 1470-160X.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Behavior and Systematics, Ecology, Evolution, General Decision Sciences

Assessing Lake Response to Extreme Climate Change Using the Coupled MIKE SHE/MIKE 11 Model: Case Study of Lake Zazari in Greece

Papadimos, Dimitris; Demertzi, Kleoniki; Papamichail, Dimitris

Assessing Lake Response to Extreme Climate Change Using the Coupled MIKE SHE/MIKE 11 Model: Case Study of Lake Zazari in Greece Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Water, vol. 14, no. 6, 2022, ISSN: 2073-4441.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Aquatic Science, Biochemistry, Geography, Planning and Development, Water Science and Technology

Modelling of Greek Lakes Water Quality Using Earth Observation in the Framework of the Water Framework Directive (WFD)

Markogianni, Vassiliki; Kalivas, Dionissios; Petropoulos, George P.; Dimitriou, Elias

Modelling of Greek Lakes Water Quality Using Earth Observation in the Framework of the Water Framework Directive (WFD) Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Remote Sensing, vol. 14, no. 3, 2022, ISSN: 2072-4292.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: General Earth and Planetary Sciences

A new WFD—compliant littoral macroinvertebrate index for monitoring and assessment of Mediterranean lakes (HeLLBI)

Mavromati, Efpraxia; Kemitzoglou, Dimitra; Tsiaoussi, Vasiliki; Lazaridou, Maria

A new WFD—compliant littoral macroinvertebrate index for monitoring and assessment of Mediterranean lakes (HeLLBI) Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Environ Monit Assess, vol. 193, no. 11, 2021, ISSN: 1573-2959.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: General Environmental Science, General Medicine, Management, Monitoring, Policy and Law, Pollution

Multiple-Facet Diversity Patterns of Aquatic Vegetation in Lakes along a Trophic Gradient

Zervas, Dimitrios; Tsiaoussi, Vasiliki; Kallimanis, Athanasios S.; Dimopoulos, Panayotis; Bergmeier, Erwin; Tsiripidis, Ioannis

Multiple-Facet Diversity Patterns of Aquatic Vegetation in Lakes along a Trophic Gradient Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Water, vol. 13, no. 16, 2021, ISSN: 2073-4441.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Aquatic Science, Biochemistry, Geography, Planning and Development, Water Science and Technology

“One Out–All Out” Principle in the Water Framework Directive 2000—A New Approach with Fuzzy Method on an Example of Greek Lakes

Latinopoulos, Dionissis; Spiliotis, Mike; Ntislidou, Chrysoula; Kagalou, Ifigenia; Bobori, Dimitra; Tsiaoussi, Vasiliki; Lazaridou, Maria

“One Out–All Out” Principle in the Water Framework Directive 2000—A New Approach with Fuzzy Method on an Example of Greek Lakes Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Water, vol. 13, no. 13, 2021, ISSN: 2073-4441.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Aquatic Science, Biochemistry, Geography, Planning and Development, Water Science and Technology

Cyanobacterial Toxins and Peptides in Lake Vegoritis, Greece

Zervou, Sevasti-Kiriaki; Moschandreou, Kimon; Paraskevopoulou, Aikaterina; Christophoridis, Christophoros; Grigoriadou, Elpida; Kaloudis, Triantafyllos; Triantis, Theodoros M.; Tsiaoussi, Vasiliki; Hiskia, Anastasia

Cyanobacterial Toxins and Peptides in Lake Vegoritis, Greece Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Toxins, vol. 13, no. 6, 2021, ISSN: 2072-6651.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Health, Toxicology, Toxicology and Mutagenesis

Setting the Phosphorus Boundaries for Greek Natural Shallow and Deep Lakes for Water Framework Directive Compliance

Kagalou, Ifigenia; Ntislidou, Chrysoula; Latinopoulos, Dionissis; Kemitzoglou, Dimitra; Tsiaoussi, Vasiliki; Bobori, Dimitra

Setting the Phosphorus Boundaries for Greek Natural Shallow and Deep Lakes for Water Framework Directive Compliance Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Water, vol. 13, no. 5, 2021, ISSN: 2073-4441.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Aquatic Science, Biochemistry, Geography, Planning and Development, Water Science and Technology

Assessment of Minimum Water Level in Lakes and Reservoirs Based on Their Morphological and Hydrological Features

Doulgeris, Charalampos; Koukouli, Panagiota; Georgiou, Pantazis; Dalampakis, Paschalis; Karpouzos, Dimitrios

Assessment of Minimum Water Level in Lakes and Reservoirs Based on Their Morphological and Hydrological Features Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Hydrology, vol. 7, no. 4, 2020, ISSN: 2306-5338.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Earth-Surface Processes, Oceanography, Waste Management and Disposal, Water Science and Technology

Assessing the Ecological Water Level: The Case of Four Mediterranean Lakes

Petriki, Olga; Zervas, Dimitrios; Doulgeris, Charalampos; Bobori, Dimitra

Assessing the Ecological Water Level: The Case of Four Mediterranean Lakes Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Water, vol. 12, no. 11, 2020, ISSN: 2073-4441.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Aquatic Science, Biochemistry, Geography, Planning and Development, Water Science and Technology

Estimating Chlorophyll-a of Inland Water Bodies in Greece Based on Landsat Data

Markogianni, Vassiliki; Kalivas, Dionissios; Petropoulos, George P.; Dimitriou, Elias

Estimating Chlorophyll-a of Inland Water Bodies in Greece Based on Landsat Data Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Remote Sensing, vol. 12, no. 13, 2020, ISSN: 2072-4292.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: General Earth and Planetary Sciences

A phytosociological survey of aquatic vegetation in the main freshwater lakes of Greece

Zervas, Dimitrios; Tsiripidis, Ioannis; Bergmeier, Erwin; Tsiaoussi, Vasiliki

A phytosociological survey of aquatic vegetation in the main freshwater lakes of Greece Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: VCS, vol. 1, pp. 53–75, 2020, ISSN: 2683-0671.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες:

Exploring the relationships between aquatic macrophyte functional traits and anthropogenic pressures in freshwater lakes

Zervas, Dimitrios; Tsiaoussi, Vasiliki; Kallimanis, Athanasios S.; Dimopoulos, Panayotis; Tsiripidis, Ioannis

Exploring the relationships between aquatic macrophyte functional traits and anthropogenic pressures in freshwater lakes Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Acta Oecologica, vol. 99, 2019, ISSN: 1146-609X.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Behavior and Systematics, Ecology, Evolution, Nature and Landscape Conservation

Relationships Among Land Use Patterns, Hydromorphological Features and Physicochemical Parameters of Surface Waters: WFD Lake Monitoring in Greece

Mavromati, Efpraxia; Kagalou, Ifigenia; Kemitzoglou, Dimitra; Apostolakis, Antonis; Seferlis, Miltiadis; Tsiaoussi, Vasiliki

Relationships Among Land Use Patterns, Hydromorphological Features and Physicochemical Parameters of Surface Waters: WFD Lake Monitoring in Greece Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Environ. Process., vol. 5, no. S1, pp. 139–151, 2018, ISSN: 2198-7505.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Environmental Engineering, Health, Management, Monitoring, Policy and Law, Pollution, Toxicology and Mutagenesis, Water Science and Technology

A new multimetric macroinvertebrate index for the ecological assessment of Mediterranean lakes

Ntislidou, Chrysoula; Lazaridou, Maria; Tsiaoussi, Vasiliki; Bobori, Dimitra

A new multimetric macroinvertebrate index for the ecological assessment of Mediterranean lakes Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Ecological Indicators, vol. 93, pp. 1020–1033, 2018, ISSN: 1470-160X.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Behavior and Systematics, Ecology, Evolution, General Decision Sciences

HeLM: a macrophyte-based method for monitoring and assessment of Greek lakes

Zervas, Dimitrios; Tsiaoussi, Vasiliki; Tsiripidis, Ioannis

HeLM: a macrophyte-based method for monitoring and assessment of Greek lakes Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Environ Monit Assess, vol. 190, no. 6, 2018, ISSN: 1573-2959.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: General Environmental Science, General Medicine, Management, Monitoring, Policy and Law, Pollution

A fish-based index for the assessment of the ecological quality of temperate lakes

Petriki, Olga; Lazaridou, Maria; Bobori, Dimitra

A fish-based index for the assessment of the ecological quality of temperate lakes Δημοσίευση σε επιστημονικό περιοδικό

In: Ecological Indicators, vol. 78, pp. 556–565, 2017, ISSN: 1470-160X.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Behavior and Systematics, Ecology, Evolution, General Decision Sciences

Αναρτημένες ανακοινώσεις σε συνέδρια

Benthic macroinvertebrate communities in the littoral zone of Greek lakes

Patsia, A.; Kemitzoglou, Dimitra; Mavromati, Efpraxia; Tsiaoussi, Vasiliki

Benthic macroinvertebrate communities in the littoral zone of Greek lakes Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

19th World Lake Conference, Balaton, Hungary, 7-9 November 2023. Poster presentation, 2023.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες, Μακροασπόνδυλα, Υγρότοποι

Phytoplankton and Ecological status of natural lakes in Greece

Nikolopoulou, I.; Navrozidou, V.; Moschandreou, Kimon; Kemitzoglou, Dimitra; Tsiaoussi, Vasiliki

Phytoplankton and Ecological status of natural lakes in Greece Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

Eighth European Phycological Congress-EPC8 "Scientific Opportunities for a Global Algal Revolution", Brest, Brittany, France, 20-26 August 2023. Poster presentation., 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες, Υγρότοποι, Φυτοπλαγκτόν

Proposing biologically-based nutrient thresholds for Greek Lakes

Kemitzoglou, Dimitra; Karadimou, E.; Katsavouni, S.; Navrozidou, V.; Nikolopoulou, I.; Seferlis, Miltiadis; Zerva, I.; Tsiaoussi, Vasiliki

Proposing biologically-based nutrient thresholds for Greek Lakes Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

13th Symposium for European Freshwater Sciences. Newcastle, UK 18-23/06/2023. Poster presentation. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ, 2023.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες, Υγρότοποι, Φυσικοχημική ανάλυση

Phytoplankton taxonomic groups in relation to physicochemical parameters. A case study from Greek lakes

Navrozidou, V.; Nikolopoulou, I.; Katsavouni, S.; Seferlis, Miltiadis; Tsiaoussi, Vasiliki

Phytoplankton taxonomic groups in relation to physicochemical parameters. A case study from Greek lakes Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

13th Symposium for European Freshwater Sciences. Newcastle, UK 18-23/06/2023. Poster presentation. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ, 2023.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες, Υγρότοποι, Φυσικοχημική ανάλυση, Φυτοπλαγκτόν

Spatial and temporal variations of benthic macroinvertebrate communities in Lake Kastoria, Greece

Patsia, A.; Kemitzoglou, Dimitra; Mavromati, Efpraxia; Tsiaoussi, Vasiliki

Spatial and temporal variations of benthic macroinvertebrate communities in Lake Kastoria, Greece Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

13th Symposium for European Freshwater Sciences. Newcastle, UK 18-23/06/2023. Poster presentation. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ, 2023.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες, Μακροασπόνδυλα, Υγρότοποι

Lake Koronia, a wetland in gradual recovery process or a flash from the past?

Karadimou, E.; Chrysopolitou, V.; Katsavouni, S.; Navrozidou, V.; Papadimos, Dimitris; Zervas, Dimitrios; Tsiaoussi, Vasiliki

Lake Koronia, a wetland in gradual recovery process or a flash from the past? Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

6th European Congress of Conservation Biology: “Biodiversity crisis in a changing world”, Prague, Czech Republic 22-26/08/2022. Poster presentation. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ, 2022.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες, Υγρότοποι

Phytosociological analysis of the aquatic vegetation of the main Greek freshwater lakes

Zervas, Dimitrios; Tsiaoussi, Vasiliki; Tsiripidis, Ioannis

Phytosociological analysis of the aquatic vegetation of the main Greek freshwater lakes Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

11th Symposium for European Freshwater Sciences. Zagreb, Croatia 30/06-05/07/2019. Poster presentation. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ, 2019.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες, Υγρότοποι, Υδρόβια βλάστηση

Hydromorphological features of Greek lakes: First results from the monitoring network

Kemitzoglou, Dimitra; Apostolakis, Antonis; Katsavouni, S.; Mavromati, Efpraxia; Papadimos, Dimitris; Tsiaoussi, Vasiliki

Hydromorphological features of Greek lakes: First results from the monitoring network Αναρτημένη ανακοίνωση σε συνέδριο

9th Symposium for European Freshwater Sciences. Geneva, Switzerland 05-10/07/2015. Poster presentation. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ. Η Συλλογή του ΕΚΒΥ, 2015.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Hydromorphology, Λίμνες, Υγρότοποι

Χάρτες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Λυσιμαχείας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Σκόπα, Μ.

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Λυσιμαχείας Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:12.000, 2017.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Οζερού

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Ζέρβας, Δημήτριος

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Οζερού Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:12.000, 2017.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Χειμαδίτιδας

Αποστολάκης, Αντώνης; Δουλγέρης, Χαράλαμπος

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Χειμαδίτιδας Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:15.000, 2017.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Αμβρακίας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Αμβρακίας Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:20.000, 2016.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Βεγορίτιδας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Βεγορίτιδας Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:20.000, 2016.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Παμβώτιδας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Παμβώτιδας Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:15.000, 2016.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Βόλβης

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Χατζηιορδάνου, Ελένη; Μαυρομάτη, Ευπραξία

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Βόλβης Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:35.000, 2015.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Ζάζαρης

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Ζέρβας, Δημήτριος

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Ζάζαρης Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:12.000, 2015.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Παραλίμνης

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δουλγέρης, Χαράλαμπος

Χάρτης Βαθυμετρίας λίμνης Παραλίμνης Χάρτης

In: Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ). Κλίμακα 1:10.000, 2015.

Περίληψη | Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Γεωχωρικά Δεδομένα

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Καστοριάς

Περιβολιώτη, Τριανταφυλλιά; Αποστολάκης, Αντώνης; Ζαχόπουλος, Κώστας

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Καστοριάς Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Καστοριάς

Περιβολιώτη, Τριανταφυλλιά; Αποστολάκης, Αντώνης; Ζαχόπουλος, Κώστας

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Καστοριάς Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Πετρών

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Πετρών Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Πετρών

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Πετρών Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Μικρής Πρέσπας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Μικρής Πρέσπας Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Μικρής Πρέσπας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Μικρής Πρέσπας Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Βουλκαριάς

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Βουλκαριάς Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Βουλκαριάς

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Βουλκαριάς Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2023.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Τριχωνίδας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Τριχωνίδας Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2021.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Τριχωνίδας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Δεμερτζή, Κλεονίκη

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Τριχωνίδας Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2021.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Λυσιμαχείας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Σκόπα, Μ.

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Λυσιμαχείας Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2017.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Λυσιμαχείας

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Σκόπα, Μ.

Βαθυμετρικά σημεία λίμνης Λυσιμαχείας Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2017.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Οζερού

Αποστολάκης, Αντώνης; Παπαδήμος, Δημήτρης; Σκόπα, Μ.

Ισοβαθείς καμπύλες λίμνης Οζερού Γεωχωρικό Δεδομένο

Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) 2017.

Σύνδεσμοι | BibTeX | Ετικέτες: Λίμνες

78 εγγραφές « 1 από 2 »