Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης
των Υδάτων των Λιμνών της Ελλάδας
(Οδηγία 2000/60/ΕΚ)
Slide 1

May 2, 2018 by James Wright

Three Remarkable Shipwreck Stories from History
Image is not available

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque...

12

Χρόνια

74

Λίμνες

80

Σταθμοί παρακολούθησης

5000

+
Δειγματοληψίες

Ο ρόλος του ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ

Το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας  / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΜΓΦΙ/ΕΚΒΥ) είναι ο αρμόδιος φορέας παρακολούθησης της οικολογικής κατάστασης των υδάτων της Ελλάδας, βάσει της ΚΥΑ 140384/2011, όπως αντικαταστάθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/2021, και λειτουργεί αδιάλειπτα το Εθνικό Δίκτυο Παρακολούθησης των λιμνών από το 2012.

Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας / Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων - Υγροτόπων

Χρηματοδότηση

Για το διάστημα από το 2016 έως το 2023, η λειτουργία του Εθνικού Δικτύου Παρακολούθησης των λιμνών χρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής και εθνικούς πόρους μέσω του ΕΣΠΑ, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020», Πράξη «Επιχορήγηση του Μουσείου Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας – Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων για την υλοποίηση του έργου “Λειτουργία εθνικού δικτύου παρακολούθησης των υδάτων των λιμνών της Ελλάδας (Οδηγία 2000/60/ΕΚ)”». Η Πράξη αφορά στη λειτουργία του εθνικού δικτύου παρακολούθησης στις λίμνες της χώρας του παραρτήματος της ΚΥΑ 140384/2011, όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/107168/1444/2021 και συμβάλλει στην εκπλήρωση των εθνικών υποχρεώσεων εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 8 της Κοινοτικής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ.
Περισσότερα για την Πράξη